SAFER AYI,ÇARŞAMBA GÜNÜ VE KUR'AN'I KERİM'İ ANLAMAYI

2009-01-29 02:10:00
SAFER AYI,ÇARŞAMBA GÜNÜ VE KUR'AN'I KERİM'İ ANLAMAYIŞIMIZ

Bismillah.Elhamdulillahi Rabbim Alemin.Allah (celle celaluhu) Habibi Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi vesselleme salatu selam eylesin.Ehli beyt ve ashabına da selam olsun."Selam hidayete hakkıyla uyanlar üzerine olsun" (taha suresi 47. ayet)

Hazreti Ali Kerremallahu veche nin "nehcül belega" adlı eserde ki bir hutbesiyle makaleme başlamak istiyorum.Hazreti Ali Radıyallahu anh buyuruyor ki; " Allah ,zalime vakit tanısa bile sonunda cezalandıracaktır.Onu geçeceği yerde gözetlemekte ve lokmasını yutmasına fırsat dahi vermeden boğazını sıkıcaktır.Andolsun nefsim kudret elinde olana;Bu kavim size galip gelecektir.Onlar sizden hakka daha yakın oldukları için değil,sahiplerinin,batıl emirlerine koşarak uymalarından,sizinde benim hakkımı savunmayı ağırdan almanızdandır."

Bu sözün üzerinde ince düşünürsek nice sırları Allah'ın izniyle anlayabiliriz.Yahudilerin müslümanlara galip gelmelerinin sebebi; onların hakka yakınlığından değil.İnandıkları batıl inanca sıkıca sarılmalarından kaynaklanmaktadır.Vadedilmiş toprakların bütünlüğünü koruyabilmek için tüm varını yoğunu harcayan gayri müslimler.Yaptıkları akıl almaz silah çeşitleriyle adeta müslümanlara kan kusturuyorlar.Gün gelir devran döner o akan kanların hesabı sorulur.Hem dünya da hem ahirette sorulur.

Müslümanlar ,islama sımsıkı sarılsaydılar bu işler başlarına gelmezdi.Allah resulu buyurdu ki; " size iki emanet bırakıyorum.onlara sarılırsanız şaşırmazsınız.Kuran ve sünnetim..."Kur'an'ı kerim'i okuyor muyuz?Mesela çoğu ayetlerde şu hitap geçer. " ya beni israiyl..." yani ey israiloğlu demektir.

Mesela bu mevzu da ki ayetlerden bir kaçını yazmak gerekirse ki ; bakara suresi 47.ayeti kerime de mevla teala şöyle buyuruyor. "ey israil (isimli yakub nebi'nin ) oğulları!Üzerinize in'am etmiş bulunduğum (bunca) nimetimi ve benim sizi(n atalarınızı ,dönemlerinde bulunan )o alemler üzerine gerçekten üstün kılmış olduğumu hatırlayın ( ve gafleti bırakıp,islam'ı  kabullenin de bu şerefi kaybetmeyin)

Bu ayetten sonra da mevla teala nimetlerini sayıyor.Bunlardan biri Firavun'un şerrinden kurtulmaları,daha sonra buzağıya  tapmaları ve affedilmeleri, tur dağında Allahı açıkça görmeden iman etmeyiz demeleri sonucu yıldırım çarpması ve bir müddet  ölü halde kaldıktan sonra  yeniden diriltilmeleri ve bu durumu kendilerinin de müşahede etmeleri.Tur dağının semaya kaldırılması ve buna benzer mevzuları mevla teala kuranı kerim de anlatıyor.

Kimi diyebilir ki;insan bir kere ölür, ikinci defa dirilip yaşayamaz.Mevla teala öldürdükten sonra diriltmeye kadirdir.Sadece "ol" diye emreder ve anında oluverir.Misal vermek gerekirse.Hz üzeyir yüz sene ölü halde bekletildi.ruhunun alındığı zaman kırk yaşındaydı.Tekrar ruhu iade edildiğinde aradan tam yüz sene geçmişti.Hz üzeyir aleyhisselam olmuştu yüz kırk yaşında.Bu kadar yıl geçmesine rağmen, ne saçına ak düşmüştü , ne de cildi kırışmıştı.Sanki yüzyıl beklememiş gibi dirilivermişti.

Başka bir örnek vermek gerekirse;Hazreti İsa Aleyhisselama mucize olarak ölüleri Allahın izniyle diriltme mucizesi verilmişti.Kıyamet koptuktan sonra israfil aleyhisselam ikinci defa sura üfürdüğünde de tüm insanlar ikinci defa diriltileceklerdi.İnsanoğlunun ilk dirilişi, Hazreti Adem Aleyhisselamın yaratılışıyla başlar ve her ferdin yaratılışı da dünya ya gelişiyle (annesinden doğmasıyla )başlamış olur.

Kuranı kerimi manasını düşünerekten okuyabilseydik.Tefsirleri okuyabilseydik.Nice hayret verici bilgiyle karşılaşırdık ama nerde biz de o iş.Dinini doğru öğrenmek diye bir zorunluluğumuz yok.Cehaletin yaygınlaşması da kıyamet alametlerinden biri olduğu hadisi şeriflerde bildirilmiştir.Hz Peygamber Sallallahu aleyhi vessellem buyuruyor ki ; " İlmin azalması,cehaletin hakim olması,zinanın açıktan işlenmesi,elli kadın bir erkeğin elinin altında olacak kadar kadınların sayıca çoğalıp erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir."

Kadınların sayısının çoğalıp,erkeklerin sayısının azalmasının sebebinden biri de, Savaşların çıkması diye yorumlanır.Örnek verelim, hem de gözümüzün önünde işlenen bir savaştan.İsrail-filistin savaşından bir örnek verelim.Orada erkek sayısı azalıp, kadınların sayılarının çokluğunun sebebi, savaş esnasında erkeklerin öldürülmesidir.Mesela kıyamet alametlerindendir ki daha büyük savaşlar çıkacak ve o zaman himaye olunmak için elli kadının bir erkeğin himayesine gireceğini bildiriyor Aleyhisselatu vessellam efendimiz.

Hazreti peygamber Sallallahu aleyhi vessellem buyuruyor ki ; " kıyametten önce cehlin indirileceği ilmin kaldırılacağı günler vardır.işte o günlerde herc çoğalır.herc ,öldürmedir." İnsanlar cehaletleri yüzünden birbirlerini koyun keser gibi kesip, ağaç budar gibi yaraladıkları zaman bil ki kıyamete yaklaşmışız.

Çok ilginç bir hadisi şerifte ise ;" İleride bütün Arapları helak edecek bir fitne olacak,bu fitnelerde ölenler cehennemdedir.o zaman dil,kılıç darbesinden  daha tesirli olacaktır."Allahu alem der ve  konumuza devam ederiz.

Kur'anı Kerim' i tam manasıyla okumadığımız için başımıza gelmeyen kalmıyor.Ehli sünnet alimlerden de ayrılıyoruz.Çünkü onlar "acıda olsa hakkı söyle" hadisini delil alıyorlar.Verdikleri fetvaları da nefsimiz istemiyor.mesela insan istiyor zina etmek, alim diyor zina en büyük günahlardan, bu konuda ki ayeti de okuyunca "zinaya yaklaşmayın." Adam diyor bunlar gerici ,yobaz .Bunlara uymaktan sa zevkü sefamı sürerim daha iyi.Böylelikle şeytan insanı cehenneme doğru sürüklüyor.

Hz Allah, cenneti ilk yarattığı zaman cebrail aleyhisselama "git cennete bak" diyor.Cebrail aleyhisselam da " sanırım buraya hepsi girer." Allahu teala ikinci defa git bak deyince bu seferde " korkarım giren az olacak" buyurmuş.

Allahu teala cehennemi yarattım git bak deyince, cebrail aleyhisselam " buraya giren olacağını zannetmem " ikinci defa git bak emri gelince ise demiş ki " korkarım buraya hepsi girerler"

Allahu teala neden böyle dedin diye sorunca.cebrail aleyhisselam demiş ki; cenneti ilk gördüğümde çevresi boştu.ikinci gördüğümde çevresi nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle dolu olarak buldum.Cehennemi ilk gördüğümde etrafını boş, ikinci defa gördüğümde ise etrafının nefsin hoşuna giden şeylerle dolu olduğunu gördüm demiş

Her kim Allah resulunun yolunu bırakmazsa ,girmiş olduğu yolu şaşırmamış olur.Her kim de islamdan çıkarda başka bir dine  girerse bilsin ki kendisinden o asla kabul edilmeyecektir.Müslüman sabır ile tüm bela ve musibetleri göğüsleyecek ve diyecek ki yarabbi ben acizim bana kaldıramayacağım yükü yükleme...

Girmiş bulunduğumuz Safer ayı ile alakalı bir kaç kelam edip makalemi hitama erdirmek istiyorum.Ebu Hureyre Radıyallallahu anh dan rivayet edilen bir hadisi şerifte peygamberimiz Sallallahu aleyhi vessellem buyuruyor ki; " Hastalığın bulaşması yoktur.bir şeyle uğursuzlanmak yoktur.baykuş (ötmesinin bir zarar etkisi) yoktur. safer de yoktur. ama aslandan kaçar gibi cüzzamlıdan kaç"

Bu hadiste geçen "safer de yoktur " manasının ne demek olduğuna bakalım.selef alimlerinin beyanına göre safer, karın bölgesinde bulunan büyük kurtlardır ki, insanı öldürdüğüne inanılırdı araplar arasında. peygamberimiz de hiç bir hastalığın ecel gelmeden insanı öldüremeyeceğini beyan için safer yoktur buyurdu demişlerdir ( ibni umeyme, imam ahmed,imam buhari,taberi)

safer hakkında ki diğer görüş ise ;hicri senenin ikinci ayı yani muharrem ile rabiul evvel ayı arasında ki hicri ayın ismidir denilmiştir.Bu ayın uğursuz  bir ay olduğu görüşünde idiler cahilliyye arapları , hatta muharremin haramlığını safere kaydırırlardı bazı seneler. Peygamberimizde "safer de yoktur " buyururken, muharremin haramlığı saferde yoktur ve safer ayında uğursuzluk bela ve musibet yoktur buyurmuştur demişlerdir. ( imam malik, ibni receb)

Bir hadisi şerifte " çarşamba günü uğursuzluğu    sürekli olan bir gündür " buyurulmuştur.Cabir radıyallahu anh dan rivayet edilen bir hadiste ise, resulullah sallallahualeyhi vessellem  fetih mescidinde ,kafir ordularına karşı pazartesi, salı, çarşamba beddua da bulundu.çarşamba günü iki namaz arasında (ikindiye yakın) duası kabul oldu...."

buradan anlaşıldığına göre çarşambanın uğursuzluğu zalimler hakkında peygamberin yaptığı bedduaların kabul edildiği gibi ve mazlumlarında  zalimlere yapacağı bedduanın  o gün kabul göreceği kesindir.Halimi rahimehullah şöyle demiştir."bozgunculara uğursuzdur,iyiliğe çalışanlara değil"

Safer Ayının son çarşambası yapılacak ibadetlerden de bahsetmek gerek.Bu ibadetler nefsin hoş görmediği amellerdir.Nefsini yenip amel edenlere selam olsun.şeyh feridüd din en nekşibend hazretleri demiştir ki; " her sene levhi mahfuzdan ,semai dünyaya üçyüz yirmibin bela iner ki bunlar saferin son çarşamba gecesinde ve gündüzün de nail olurlar.bu yüzden o gün sene günleri içerisin de en zor gün olur."

safer ayı son çarşamba kılınacak namaz tarifi şudur.evvela abdest alınır.sonra euzu besmele çekilir. ardından 12 defa fatiha okunur. okunurken belalardan musibetlerden kurtulmaya niyetle okunur. ardından 100 defa bismillahirrahmanirrahim , 100 defa bismillahillezi la yadurru ma asmihi şeyün fil ardı vela fis semai ve huves semiul alim.   100 defa ;la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.   27 defa kadir suresi   1 defa salavatı şerife okunur.

1.rekatta ;subhaneke,1 fatiha,17 kevser 5 ihlas 1 felak 1 nas
2 rekatte de (subhaneke yok  gerisi ) aynı sureler ve aynı sayıda okunur
3. rekatte subhaneke okunur gerisi aynı sureler ve aynı sayılarda okunurlar
4. rekatte subhaneke yok gerisi aynı sureler ve aynı sayılarda okunur.

Dua edilir.Duanızda ümmeti muhammede dua edin.Çarşamba günü ikindiye yakın yapılan dualar kabul olunur buyruluyor.Allah geride bıraktığımız muharrem ayını hakkımızda hayırlı eylesin.Girmiş bulunduğumuz safer ayının bela, musibet ,afet ve şerlerinden biz ümmeti muhammedi emin eyleyip, bu aın hayırlarında bereketlerinden faydalanmamızı nasip eylesin.
29 ocak 2009
3 safer 1430
perşembe

2610
0
0
Yorum Yaz